Opel Corsa (2000-2006)

Hol a VIN

1. VIN numurs uz fiksētā elementa atrodas uz grīdas pirms vai blakus pasažiera sēdeklim. 2. Plāksne ar VIN numuru atrodas uz labā vidus stabiņa.


Pārbaudiet VIN numuru