Vadītājiem ir jāsagatavo nākamais noteikumu stingrinājums. Eiropas Parlaments atbalstīja siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu no automašīnām.

Balsot

Trešdien EP atbalstīja CO2 emisiju ierobežošanu no vieglajiem automobiļiem un kravas automobiļiem. Tomēr izrādās, ka šādi plāni ir saskaņoti ar ES ministriem. Eiropas Komisija izvirzīja mērķi 30% apmērā, bet ES deputāti un Padome noteica 37,5% ierobežojumu, lai līdz 2030. gadam samazinātu emisijas jauniem automobiļiem ES. No otras puses, līdz 31% ir izvirzījuši mērķi samazināt CO2 emisiju furgoniem.

Pirms šo noteikumu stāšanās spēkā Padomei tie ir oficiāli jāpieņem, pirms tos publicē ES Oficiālajā Vēstnesī. Jaunais likums paredz, ka ES komisija novērtēs visu CO2 emisiju ciklu no ražošanas līdz transportlīdzekļa izmantošanai.

Avots: PAP, Interia.pl

 
VIN numura dekodēšana