Hyundai i30 2016-

Hol a VIN

1.VIN atrodas paneļa kreisajā pusē 2.VIN atrodas uz grīdas pasažiera sēdekļa priekšā vai blakus sēdeklim 3. VIN numurs atrodas kreisajā vidējā joslā


Pārbaudiet VIN numuru