Hyundai Elantra 2015-

Hol a VIN

1.VIN atrodas paneļa kreisajā pusē 2. VIN numurs atrodas kreisajā vidējā joslā 3.VIN atrodas uz grīdas pasažiera sēdekļa priekšā vai blakus sēdeklim


Pārbaudiet VIN numuru