Honda CR-V 2012 - 2018

Hol a VIN

1.VIN atrodas uz grīdas pasažiera sēdekļa priekšā vai blakus sēdeklim 2.VIN atrodas paneļa kreisajā pusē 3.VIN numurs atrodas kreisajā vidējā kolonnā


Pārbaudiet VIN numuru