Honda Civic (2006-2008)

Hol a VIN

1. Plāksne ar VIN numuru atrodas priekšējā paneļa vidū. 2. Plāksne ar VIN numuru atrodas uz kreisā vidus stabiņa.


Pārbaudiet VIN numuru