Honda Civic (2001-2005)

Hol a VIN

1. Plāksne ar VIN numuru atrodas priekšējā paneļa vidū. 2. Plāksne ar VIN numuru atrodas kontrolpaneļa kreisajā pusē.


Pārbaudiet VIN numuru