Honda Civic (1991-1996)

Hol a VIN

1. VIN numurs uz fiksētā elementa atrodas uz priekšējā paneļa labās puses. 2. Plāksne ar VIN numuru atrodas kontrolpaneļa kreisajā pusē.


Pārbaudiet VIN numuru