Ford Focus (2011-)

Hol a VIN

1. VIN numurs uz pastāvīgās daļas atrodas uz grīdas pasažiera sēdekļa priekšā vai blakus sēdeklim. 2. VIN plāksnīte atrodas uz paneļa korpusa kreisajā pusē. 3. VIN plāksnīte atrodas uz labās puses centrālā balsta.


Pārbaudiet VIN numuru