Audi A3 (2008-2012)

Hol a VIN

1. Plāksne ar VIN numuru atrodas kontrolpaneļa kreisajā pusē. 2. VIN numurs uz fiksētā elementa atrodas uz labā sāna stiprinājuma.


Pārbaudiet VIN numuru