Audi A3 (2008-2012)

Hol a VIN

1. Plāksne ar VIN numuru atrodas kontrolpaneļa kreisajā pusē. 2. VIN numurs uz fiksētā elementa atrodas uz priekšējā paneļa labās puses. 3. VIN numurs uz fiksētā elementa atrodas uz labā sāna stiprinājuma.


Pārbaudiet VIN numuru