Volkswagen Polo 1994 - 2001

Hol a VIN

1. Plāksne ar VIN numuru atrodas uz sānu stiprinājuma labajā pusē pie labā amortizatora sēdekļa. 2. Fiksētais VIN numurs atrodas uz centra armatūras vidū.

Pārbaudiet VIN