Nissan Qashqai 2014-2019

Hol a VIN

1. Plāksne ar VIN numuru atrodas kontrolpaneļa kreisajā pusē. 2. Plāksne ar VIN numuru atrodas priekšējā paneļa vidū.

Pārbaudiet VIN