Nissan NV200 2014-2018

Hol a VIN

1. Plāksne ar VIN numuru atrodas instrumentu paneļa vāka kreisajā pusē. 2. Uzlīme ar VIN numuru atrodas labajā vidējā kolonnā.

Pārbaudiet VIN