Mercedes-Benz B 180 (2014-2017)

Hol a VIN

1. VIN numurs uz fiksētā elementa atrodas uz grīdas pirms vai blakus pasažiera sēdeklim. 2. Plāksne ar VIN numuru atrodas uz labā vidus stabiņa.

Pārbaudiet VIN