Honda Jazz (2016-2018)

Hol a VIN

1. Plāksne ar VIN numuru atrodas kontrolpaneļa kreisajā pusē. 2. VIN numurs uz fiksētā elementa atrodas uz grīdas pirms vai blakus pasažiera sēdeklim. 3. Plāksne ar VIN numuru atrodas uz kreisā vidus stabiņa.


Pārbaudiet VIN numuru