Ford Mondeo 2007-2010

Hol a VIN

1. VIN numurs uz fiksētā elementa atrodas uz grīdas pirms vai blakus pasažiera sēdeklim. 2. Plāksne ar VIN numuru atrodas kontrolpaneļa kreisajā pusē.

Pārbaudiet VIN