BMW 518 (2009-2017)

Hol a VIN

1. Plāksne ar VIN numuru atrodas kontrolpaneļa kreisajā pusē. 2. VIN numurs uz fiksētā elementa atrodas uz labā sāna stiprinājuma. 3. Plāksne ar VIN numuru atrodas uz labā vidus stabiņa.

Pārbaudiet VIN