Volkswagen Passat (2015-2018)

Hol a VIN

1. Plāksne ar VIN numuru atrodas kontrolpaneļa kreisajā pusē. 2. VIN numurs uz fiksētā elementa atrodas uz priekšējā paneļa labās puses. 3. Plāksne ar VIN numuru atrodas uz kreisā vidus stabiņa.

Pārbaudiet VIN