Nissan NV200 (2010-2016)

Hol a VIN

1. VIN numurs uz fiksētā elementa atrodas uz grīdas pirms vai blakus pasažiera sēdeklim. 2. Plāksne ar VIN numuru atrodas uz labā vidus stabiņa.


Ellenőrizd VIN